• 0312 504 84 44
  • info@poyrazilac.com.tr
Heparforte

Heparforte

Karaciğer Koruyucu Tamamlayıcı Yem

Ürün Özellikleri

Karaciğer vücudun filtresi görevindedir. Enerji ve yağ metabolizmasında rol oynayan en önemli organlardan biridir. A, D3 ve E vitaminleri burada depolanır. Bunlara ek olarak döl verimi, verimlilik bağışıklık ve sindirim sisteminde en önemli görevi oynar.

Karaciğer, doğal olarak meydan gelen virüsler, küfler, bakteriler, toksinler, aminler gibi çevresel ve metabolik faktörler sonucunda detoksifikasyona ihtiyaç duyar. Ayrıca rasyon besin madde dengesizlikleri, yetersizlikleri veya yemleme de yapılan hatalar ruminantlarda çok sayıda ve çok çeşitli metabolik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıklardan başlıcaları Yağlı İnek Sendromu, Ketozis, Sonun Atılamaması, Kısırlık, Asidozis, Laminitis (Tırnak İltihabı), Karaciger Abseleri, Abomasum Kayması, Düşük Yağ Testi (Süt Yağ Düzeyi Düşüklüğü), Süt Humması (Hipokalsemi), Meme Ödemi ve Ot Tetanisi (Hipomagnezemi) şeklinde sıralanabilir. Ek olarak, bu hastalıklardan kaynaklanan stres hayvanların direncini düşürebilir ve immün sistem fonksiyonlarında düşme gözlenebilir. Bu sorunlar giderilmez ise süt veriminde ve üreme performansında önemli düşüşler ortaya çıkar. Heparforte, ruminantlar için özel olarak hazırlanmış formülasyonu ve içeriğindeki etken maddeler ile karaciğerin korunması için geliştirilmiş bir tamamlayıcı yem premiksidir. Karaciğerin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve organik besleyici maddeleri karşılayarak, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve optimum verim sağlar.

Faydaları

  • İçeriğinde ki yüksek vitamin ve mineral değerleriyle karaciğeri korur.
  • Karaciğeri temizler, korunmasına ve onarılmasına katkı sağlar.
  • Karaciğerin depolama kapasitesini arttırır.
  • Sindirim sistemini düzenleyerek, iştahı ve yem tüketimini artır.
  • Östrus'a hazırlık sağlar ve döl verimini arttırır.
  • Metabolik ve besleme ile ilgili hastalıkları önler ve iyileşme sürecine katkı sağlar.
  • Enerji ihtiyacını karşılayarak, verim performansını arttırır.

Kullanım Şekli

Süt İnekleri: Doğumdan 1 ay önce ve doğumdan 1 ay sonra 5 gün süre ile  düzenli olarak her 2 ayda bir kez  günlük 100- 150 gr tüketim önerilir.

Besi Sığırları ve Düveler: Her 3-4 ayda bir kez 5 gün süre ile günlük 80-100 gr tüketim önerilir.

Koyun ve Keçiler: Her 2 ayda bir kez 5 gün boyunca günlük 25-40 gr tüketim önerilir.

Ambalaj Şekilleri

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg Kraft